Wolontariuszowi zapewniamy:

  • Szkolenie
  • Wsparcie Koordynatora Wolontariatu oraz liderów poszczególnych stref
  • Roboczą koszulkę Wolontariusza
  • Certyfikat i zaświadczenie z wolontariatu (przekazane na podsumowaniu imprezy)
  • Ubezpieczenie NNW
  • Identyfikator
  • Wyżywienie w czasie imprezy

Zapraszamy, dołącz do naszego teamu 

KONTAKT

Koordynator: Małgorzata Woźniak

email: biuro@vo2max.com.pl

Wolontariat to ludzie, relacje, pasja, rozwój, nowe doświadczenia i umiejętności.
Wolontariusze są siłą i fundamentem, każdej imprezy i  to właśnie oni tworzą wyjątkową energię oraz atmosferę wydarzenia.

Jeśli jesteś doświadczonym wolontariuszem lub chcesz spróbować swoich sił w wolontariacie zapraszamy do naszego teamu. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w rekrutacji, szkoleniu oraz realizacji wolontariatu sportowego i nie tylko. Otrzymasz pełne wsparcie wyszkolonych liderów stref zadaniowych oraz koordynatora Wolontariatu.

Voluntas (łac.) tłumaczy się jako dobrowolność albo dobrą wolę. Wolontariat oznacza zatem pracę (bezpłatną) podejmowaną świadomie z dobrej woli na rzecz innych, której nie musi się podejmować każdy.

Definicja Wolontariusza: Wolontariusz dobrowolny ochotnik pracujący na zasadzie wolontariatu, który świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz innych osób, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Osoby niepełnoletnie potrzebują natomiast pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w wolontariacie.

Wolontariusze dzięki zaangażowaniu w wolontariat uzyskują liczne korzyści niematerialne: zdobycie wiedzy, szkolenia, satysfakcję, spełnienie swoich motywacji, zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia. Pozyskanie nowych znajomości, przyjaźni oraz kontaktów biznesowych.

Najczęstsza motywacja wolontariuszy to: chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego dla innych oraz potrzeba kontaktu z ludźmi. Dodatkowo chęć zdobycia specjalnych umiejętności (organizacyjnych, językowych), pozyskanie referencji, zaświadczeń o wolontariacie.